ถามแพทย์

  • อายุ 15 ใส่เหล็กดามกระดูกได้ 1 ปีแล้ว ต้องใส่ไว้นานเท่าไร มีผลต่อการเจริญเติบโตหรือไม่

  • ล้มแขนหักได้ผ่าตัดใส่เหล็ก​ ใส่มาประมาณ1ปีแล้วครับอยากรู้ว่าถ้าใส่ไปเรื่อยๆจะมีผลต่อการเจริญเติบโตมั้ยมีผลต่ออะไรมั้ย ตอนนี้อายุ​ 15ปีครับ ขอบคุณ​ครับ

    คุณ ชนภัทร 

    การรักษาแขนหักโดยใช้เหล็กดาม ปกติจะใส่ไว้นานประมาณ 2-3 ปี ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อ กระดูกผิดรูป หรือ เหล็ก สกรูหัก หลวม กระดูกไม่ติด ส่วนผลของต่อกระดูกเด็ก  แพทย์ส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยงใส่ถ้าไปกระทบต่อ ส่วนที่เกียวกับ การยาวของกระดูกในส่วนที่เรียกว่า Epiphyseal plate ครับ คิดว่าคงเป็นการหักที่ ตรงกลางตรง ทีเรียกว่า midshaft ซึ่งไม่มีผลต่อการงอกครับ

    ควรปรึกษาแพทย์ผู้ผ่าตัดจะดีที่สุด  มีการติดตามเอกซ์เรย์หลังผ่าตัดครับ ปีละ1 ครั้ง