ถามแพทย์

 • กระดูกขาตรงหน้าแข้งหัก จะต้องใช้เวลาฟื้นตัวกี่เดือน กว่าจะเดินได้โดยไม่ต้องใช้ไม้ค้ำ

 •  Thony Bounyavong
  สมาชิก
  ขอถามหน่อย กะดูกหน้าแข้งหัก2ท่อนกี่เดือนถึงจะเดีนได้โดยไม่ต้องใช่ไม้คํ่า
  Thony Bounyavong  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Thony Bounyavong

  กระดูกขาตรงหน้าแข้ง เป็นกระดูกท่อนใหญ่ ที่มีส่วนในการรองรับน้ำหนักตัว ดังนั้นเมื่อมีการหัก อาจจะใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือนเป็นอย่างน้อย กว่ากระดูกจะกลับมาสมานกันดี และสามารถลงน้ำหนักได้เหมือนเดิม

  การรักษามีทั้งการผ่าตัดหากมีการหักหรือเคลื่อนมาก หรือการดามภายนอกกรณีหักหรือเคลื่อนเล็กน้อย แพทย์จะเป็นผู้พิจาณาและช่วยเลือกวิธีการที่เหมาะสมให้ โดยหากดามหรือผ่าตัด จะต้องใช้ไม้ค้ำประคองช่วยเดิน เพื่อลดการลงน้ำหนักที่กระดูก เพื่อทำให้กระดูกสมานกันดี ใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือนเป็นอย่างน้อยหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆอีก

  แนะนำการดูแลตนเองตามที่แพทย์แนะนำ รับประทานยาแก้ปวดได้หากปวดมาก หลังจากไม่ต้องใช้ไม้ค้ำแล้ว อาจจะต้องมีการทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง ขอให้ไปตามที่แพทย์นัดทุกครั้ง