ถามแพทย์

  • แกะยาคุม แล้วฟอยล์ปิดไม่สนิทในเม็ดที่ 1-3 ยาคุมจะเสื่อมสภาพไหม

  •  จอย ยย
    สมาชิก
    ชื้อยาคุมมาครั้งแกะออกมาจากถุงอลเวงฟอยล์ปิดไม่สนิท้ม็ด1-3เป็นอะไรไหมค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ จอย ยย,

                           หากแกะยาคุม และทำให้ฟอยด์ที่หุ้มเม็ดยาคุมปิดไม่สนิท โดยเป็นที่เม็ดยาเม็ดที่ 1-3 ให้สังเกตที่เม็ดยาคุมดูค่ะ หากเม็ดยายังไม่มีการเปลี่ยนสี ไม่มีจุดสีที่แปลกไป ลักษณะเม็ดยายังคงเหมือนเดิม ก็สามารถทานยาเม็ดเหล่านั้นได้ค่ะ ประสิทธิภาพยังไม่ลดลงไปค่ะ ทั้งนี้ ไม่ควรเก็บยาไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในรถยนต์ หรือเป็นบริเวณที่แสงแดดส่องถึง เป็นต้น เพื่อไม่ให้ยาคุมเสื่อมสภาพค่ะ