ถามแพทย์

 • ถ้าเกิดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาขึ้นมา แพทย์จะมีแนวทางการรักษาอย่างไร

 •  Sukri Chemae
  สมาชิก
  ท่าเกิดเเบคทีเรียดื้อยาหมอจะรักษาอย่างไรครับ
  Sukri Chemae  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Sukri Chemae

  เชื้อดื้อยาเป็นภาวะที่เชื้อแบคทีเรียต่อต้านยาปฏิชีวนะ ทำให้การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไม่ได้ผลดีดังเดิม อาจต้องใช้เวลารักษานานขึ้น เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาแพงขึ้น หรือผู้ป่วยอาจเสี่ยงเสียชีวิตมากขึ้น

  โดยในปัจจุบันมีความพยายามที่จะป้องกันการเกิดเชื้อดื้อยา จะมีการจัดระบบดูแลและสนับสนุนให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล สำหรับประชาชน ใช้ยาปฏิชีวนะตามที่แพทย์หรือเภสัชกรสั่งเท่านั้น และควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่ดครัด

  แต่ถ้ามีการเกิดเชื้อดื้อยาขึ้นมาแล้ว แพทย์จะดูว่าตอนนี้ติดเชื้ออะไร ส่งเพาะเชื้อว่าเชื้อนั้นจะยังตอบสนองต่อยาฆ่าเชื้อตัวใดอยู่บ้าง และเปลี่ยนหรือปรับยาฆ่าเชื้อให้เหมาะสมต่อไป ก็คือจะทำการรักษาได้ยากขึ้น แต่ก็ต้องขึ้นกับเชื้อด้วยว่าอาจจะยังมียาตัวอื่นเชื้อยังไม่ดื้อและยังครอบคลุม