ถามแพทย์

 • เอาเข็มยาคุมออกก่อนกำหนด เสียค่าใช้จ่ายประมาณกี่บาท

 •  MU AY
  สมาชิก
  เอาเข็มยาคุมกำเนิดออกก่อนกำหนดเสียเงินกี่บาทค่ะ
  MU AY  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ MU AY

  การฝังเข็มคุมกำเนิดเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก แต่อาจจะลำบากในการใส่และถอดเพราะต้องทำโดยแพทย์หรือพยาบาลในสถานพยาบาลเท่านั้น

  การเอาเข็มที่ฝังไว้ออกก่อนกำหนดนั้น สามารถทำได้ โดยจะมีการกรีดเป็นแผลเล็กๆตรงที่ตำแหน่งที่ฝังยา และคีบเอาแท่งยาที่ฝังอยู่ออกมา ค่าใช้จ่ายน่าจะเหมือนการทำหัตถการทั่วไป อาจจะอยู่ในประมาณหลักร้อยถึงหลักพันต้นๆ ขึ้นกับสถานพยาบาลที่ไป และค่าธรรมเนียมแพทย์และพยาบาลอื่นๆ แนะนำไปตามสถานพยาบาลที่มีสิทธิ์การรักษาเพื่อช่วยเรื่องค่าใช้จ่าย หากเป็นการเอาออกโดยมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์