ถามแพทย์

 • หากกินเหล้าอยู่ แล้วถึงเวลากินยาคุม สามารถกินยาคุมแล้วมากินเหล้าต่อได้ไหม

 •  Alice
  สมาชิก
  หากกินเหล้าอยู่แล้วถึงเวลากินยาคุมสามารถกินยาคุมแล้วมากินเหล้าต่อได้ไหมค่ะ หรือต้องเว้นระยะห่างเท่าไรค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Alice,

                  โดยทั่วไป อาหารต่างๆ หรือเครื่องดื่มทุกชนิด รวมถึงแอลกอฮอล์ ไม่มีผลต่อการลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดค่ะ สามารถทานยาก่อนหรือหลังการดื่มแอลกอฮอล์ก็ได้ค่ะ หากทานพร้อมกับอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ในปริมาณปกติทั่วไป อาจมีผลต่อการดูดซึมบ้าง แต่ก็เพียงเล็กน้อยมากค่ะ แทบไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการคุมกำเนิดค่ะ

                  สำหรับปัจจัยอื่นๆ ที่จะทำให้ประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดลดลงชัดเจน ได้แก่ มีอาเจียน (ซึ่งมักเกิดขึ้นหากดื่มแอลกอฮอล์มากไป) ท้องเสียหรือถ่ายบ่อย ยาหมดอายุ ยาเสื่อมสภาพจากการเก็บที่ไม่ถูกต้อง การลืมทานยาเป็นบางวัน หรือทานยาไม่ตรงเวลาในแต่ละวัน เช่น วันนี้ทานตอนเช้า พออีกวันทานตอนกลางคืน เป็นต้น