ถามแพทย์

 • กลับจากต่างจังหวัดมา รู้สึกเหมือนมีไข้มาหลายวันแล้ว แต่ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก เสี่ยงเป็นโควิดไหม

 •  Tatty
  สมาชิก
  กลับจากต่างจังหวัดมา รู้สึกเหมือนมีไข้มาหลายวันแล้ว แต่ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก เสี่ยงเป็นโควิดไหมคะ
  Tatty  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Tatty

  อาการไข้อย่างเดียว โดยไม่มีอาการใดๆชัดเจนนั้น อาจจะยังบอกได้ยากว่าเกิดจากการติดเชื้อโควิดหรือไม่

  โดยการติดเชื้อโควิดนั้น ผู้ป่วยมักจะมีไข้เกิน 37.5 องศา และมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเช่นไอ น้ำมูก คัดจมูก ร่วมกับมีประวัติเสี่ยงในการไปยังสถานที่ชุมชนหรือต่างประเทศมาภายใน 14 วัน

  แนะนำการสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด หรือถ้าทราบว่ามีประวัติเสี่ยงชัดเจน ควรจะรีบไปพบแพทย์ ในระหว่างนี้สามารถกินยาลดไข้ได้ทุก 4-6 ชั่วโมง พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน