ถามแพทย์

 • เลื่อนนัด ฉีดพิษสุนัขบ้าเข็มที่ 3ได้ไหม ?

 •  Tom123
  สมาชิก
  เลื่อนนัด ฉีดพิษสุนัขบ้าเข็มที่ 3 ไปฉีดในวันต่อมาตอนเช้าจะได้ไหม จาก D7 ไป D8 ตอนเช้า แล้วจะได้เริ่มต้นฉีดใหม่หรือไม่
  Tom123  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Tom123

  การรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านั้น เป็นการป้องกันการติดโรคพิษสุนัขบ้าที่มีประสิทธิภาพดีมาก กรณีที่ยังไม่เคยรับวัคซีนมาก่อน จะต้องรับวัคซีนให้ครบ 5 เข็มภายใน 1 เดือน และที่สำคัญของวัคซีนชนิดนี้ก็คือควรจะรับให้ตรงเวลา ตรงวัน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเต็มที่ของวัคซีน 

  ดังนั้นในกรณีนี้แนะนำการไปฉีดให้ตรงเวลาไม่คลาดเคลื่อนจะดีที่สุด หากฉีดไม่ตรงวัน บางครั้งแพทย์อาจจะต้องแนะนำการฉีดใหม่ค่ะ

  และควรป้องกันการไปรับเชื้อพิษสุนัขบ้าเพิ่มเติม ด้วยการหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นหมาหรือแมวกัดหรือข่วนบ่อยๆ ไม่ไปสัมผัสสารคัดหลั่งของสัตว์โดยตรง ไม่กินหรือสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบ เป็นต้น