ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ กินยาคุมฉุกเฉิน 1 สัปดาห์มีเลือดออก กินยาคุมกำเนิดต่อ มีเลือดออกทุกครั้งหลังมีเพศสัมพันธ์ มีตกขาว อันตรายไหม

 •  PumPuy Naruk
  สมาชิก
  อยากสอบถามค่ะว่า ไม่มีเพศสัมพันธ์กับแฟนมานานเกือบปี และมามีเพศสัมพันธ์กัน เลยกินยาคุมฉุกเฉินไป 2 ชุด และหลังจากนั้น 1อาทิตย์ก็มีประจำเดือน และมาทานยาคุมแบบกินทั่งเดือน และมีเพศสัมพันธ์ และมีเลือดออกหลังการมีเพศสัมพันธ์ เกือบทุกครั้ง เลยอยากสอบถามว่าเปนอันตรายไหม และต้องทำไงบ้าง มีตกขาวสีขาวข้นด้วยค่ะก่อนหน้านี้ไม่มีตกขาว

  สวัสดีค่ะ คุณ PumPuy Naruk,

                       หลังจากทานยาคุมฉุกเฉินไป 1 สัปดาห์ อาจมีเลือดออกจากช่องคลอดได้ ซึ่งถือเป็นผลของยา ไม่ใช่ประจำเดือนจริงๆ ดังนั้นการทานยาคุมกำเนิดหลังจากเลือดังกล่าวมา ยาคุมกำเนิดจะยังไม่สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ต้องทานยาต่อเนื่องไปอย่างน้อย 7 วันก่อน และหากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเริ่มแรกของการทานยา จึงอาจมีโอกาสที่จะตั้งครภร์ได้

                         ดังนั้น การมีเลือดออกทุกครั้งหลังจากมีเพศสัมพันธ์ อาจเกิดจาก

                        1. เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เช่น แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ แต่มักมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                        2. ผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิด ที่อาจทำให้มีเลือดออกกะปริดกะปรอยได้ แต่ในช่วงที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ ก็จะมีเลือดไหลด้วย

                        3. มีการติดเชื้อที่ปากมดลูก หรือช่องคลอด มักมีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                     4. มีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่จะมีอาการปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย 

                     5.มีติ่งเนื้อที่ปากมดลูก แต่จะไม่มีอาการตกขาวที่ผิดปกติ ไม่มีปวดท้องน้อย และไม่ทำให้ประจำเดือนมาผิดปกติ

                     6. มะเร็งปากมดลูก มักทำให้มีเลือดกะปริดกะปรอย ตกขาวมีเลือดปน มีกลิ่นเหม็นผิดปกติ ปวดท้องน้อย 

                     หากยังคงมีเลือดออกทุกครั้งหลังการมีเพศสัมพันธ์ โดยที่มีเลือดออกในช่วงที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ