ถามแพทย์

 • มีเลือดออกขณะมีเพศสัมพันธ์ และเป็นวันที่ใกล้ประจำเดือนจะมา ใช่ประจำเดือนไหม มีแสบช่องคลอดด้วย

 •  hhann
  สมาชิก

  พบว่ามีเลือดออกขณะมี sex โดยวันที่มี sex ใกล้วันที่ประจำเดือนมา อาจเป็นเลือดประจำเดือนมั้ยคะ แต่รู้สึกเจ็บแสบบริเวณช่องคลอดร่วมด้วย 

  สวัสดีค่ะ คุณ hhann,

                        เลือดที่ออกจากช่องคลอดขณะที่มีเพศสัมพันธ์ อาจเกิดจาก 

                        - เป็นเลือดประจำเดือนที่กำลังจะเริ่มมา หากอยู่ในช่วงวันที่ที่มีประจำเดือนมา และหลังจากนี้ ได้มีเลือดออกมานาน 2-7 วัน ก็จะถือเป็นประจำเดือนได้

                        - เลือดที่ออกจากการบาดเจ็บของเยื่อบุช่องคลอด จากการมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรง ซึ่งอาจทำให้มีอาการเจ็บแสบในช่องคลอดร่วมด้วยได้ เลือดมักออกในปริมาณไม่มาก ออกแบบซึมๆ และจะหยุดไหลได้เองใน 1-2 วัน

                        -  เลือดออกช่วงไข่ตก หากเลือดที่ออกอยู่ในช่วงกึ่งกลางของรอบประจำเดือน คือประมาณวันที่ 13-15 นับจากวันแรกที่ประจำเดือนมา และออกปริมาณเล็กน้อย เพียงแค่ 1 วัน เลือดดังกล่าวก็น่าจะเป็นเลือดออกวันไข่ตกได้

                         -  ช่องคลอดอักเสบติดเชื้อ หรือมีการอักเสบติดเชื้อในโพรงมดลูก แต่จะปวดท้องน้อยและตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย มีเจ็บท้องน้อยเวลามีเพศสัมพันธ์ และอาจมีปัสสาวะผิดปกติร่วม

                          - มีโรคของมดลูก เช่น มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น แต่ก็จะต้องมีเลือดออกผิดปกติมาอีกเรื่อยๆ

                           - ผลข้างเคียงจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น 

                           ดังนั้น หากอยู่ในช่วงวันที่ที่มีประจำเดือนมา และมีเลือดออกมานาน 2-7 วัน ก็น่าจะเป็นประจำเดือนได้ แต่หากเลือดออกนานเกิน 10 วัน หรือมีเลือดออกกะปริดกะปรอยมาอีกเรื่อยๆ หรือยังคงมีเลือดออกทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ หรือมีปวดท้องน้อย มีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ