ถามแพทย์

 • เลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์มีเลือดออกหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ ปริมาณเล็กน้อยแล้วหายไป เกิดจากอะไร

 •  ไอ ยู.
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์กับแฟนหลายครั้ง แต่ครั้งนี้มีเลือดออกขณะมีเพศสัมพันธ์เล็กน้อยแล้วก็หาย เกิดจากอะไรคะ และไม่ได้มีการป้องกัน

  สวัสดีค่ะ คุณ ไอ ยู.

                     การมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ อาจเกิดจาก 

                    - การบาดเจ็บของเยื่อบุช่องคลอด จากการมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรง ใช้ท่าทางพิสดาร หรือมีการใส่สิ่งของในช่องคลอด อาจมีผลทำให้เยื่อบุช่องคลอดเกิดการฉีกขาดเล็กน้อยได้ ซึ่งเลือดที่ออกจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย และออกเพียงไม่กี่วันแล้วหายไป

                    -  มีการติดเชื้อในช่องคลอด แต่มักมีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย

                    - มีติ่งเนื้อที่ปากมดลูก

                    - มะเร็งปากมดลูก นอกจากมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ มักมีอาการเลือดออกกะปริดกะปรอย ตกขาวมีเลือดปน มีกลิ่นเหม็นผิดปกติ ปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                     แนะนำให้สังเกตอาการไปก่อน หากเลือดยังคงออกทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ หรือมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น เลือดออกกะปริดกะปรอย ตกขาวผิดปกติ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจค่ะ

                     แต่หากไม่มีอาการผิดปกติอะไร แต่หลังจากนี้ ไม่มีประจำเดือนมา คือมีอาการขาดประจำเดือน ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วยค่ะ