ถามแพทย์

 • เวลามีเพศสัมพันธ์ มักจะมีเลือดออก เกิดจากอะไร ต้องทำอย่างไร

 • ต้องทำยังไงรักษาแบบใหนยาตัวใหนค่ะ เวลานอนกะแฟนมีไรกันจะมีเลือดออกระว่างนอนร่วมกันคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ เหนื่อย ก็พัก,

                      อาการมีเลือดออกขณะมีเพศสัมพันธ์ อาจเกิดจาก 

                     - การบาดเจ็บของเยื่อบุช่องคลอด จากการมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรง ใช้ท่าทางพิสดาร หรือมีการใส่สิ่งของในช่องคลอด อาจมีผลทำให้เยื่อบุช่องคลอดเกิดการฉีกขาดเล็กน้อยได้ ซึ่งเลือดที่ออกจะมีปริมาณเพียงเล็กน้อย และออกเพียงไม่กี่วันแล้วหายไป

                    -  มีการติดเชื้อในช่องคลอด แต่มักมีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย

                    - มีติ่งเนื้อที่ปากมดลูก

                    - มะเร็งปากมดลูก นอกจากมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ มักมีอาการเลือดออกกะปริดกะปรอย ตกขาวมีเลือดปน มีกลิ่นเหม็นผิดปกติ ปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                     นอกจากนี้ หากตั้งครรภ์อยู่ ก็อาจทำให้มีเลือดออกได้ด้วยค่ะ

                     หากเลือดยังคงออกทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ หรือมีอาการผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น เลือดออกกะปริดกะปรอย ตกขาวผิดปกติ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจค่ะ