ถามแพทย์

 • เลือดออกช่องคลอด

 •  Orawan Aoom
  สมาชิก
  เล็บยาวค่ะ ไม่ยาวมาก ช่วยตัวเองแล้วมีเลือดออกช่องคลอด ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว จนบ่ายก็ยังไม่หยุดค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณผู้ใช้งาน,

                      หากมีการใช้นิ้วสอดใส่เข้าสู่ช่องคลอดเพื่อช่วยตัวเอง แล้วเล็บยาว หรือทำรุนแรง ก็อาจทำให้เยื่อบุช่องคลอดเกิดการบาดเจ็บฉีกขาด และมีเลือดออกได้ค่ะ โดยเลือดมักออกในปริมาณไม่มาก และจะหยุดไหลไปได้เองภายในไม่กี่วัน

                      ทั้งนี้ หากได้ช่วยตัวเองไปเมื่อคืน แล้วในวันนี้ยังคงมีเลือดไหล ยังไม่ได้ถือว่าอันตรายอะไรค่ะ แนะนำควรสังเกตอาการไปก่อน แต่ในระหว่างนี้ ก็ต้องงดการช่วยเหลือตัวเองไปก่อนค่ะ 

                        แต่หากเลือดไหลนานหลายวัน หรือมีอาการปวดเจ็บในช่องคลอด มีตกขาวที่ผิดปกติออกมา แสดงว่าอาจเกิดการติดเชื้อในช่องคลอด หรือมีมดลูกอักเสบ หรือเป็นเลือดออกที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากการช่วยตัวเอง เช่น เป็นเลือดที่เกิดจากผลข้างเคียงของการใช้ยาฮอร์โมนบางชนิด มีภาวะการผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ เป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาค่ะ