ถามแพทย์

 • มีเลือดออกจากช่องคลอดกะปริดกะปรอย เป็นอะไรได้บ้างที่ไม่ใช่เลือดล้างหน้าเด็ก

 • อยากถามว่า ถ้าหนูมีเลือดออกจากช่องคลอดเล็กน้อย มันมีสิทธิ์ที่จะเป็นอะไรได้บ้างคะที่ไม่ใช่เลือดล้างหน้าเด็ก

  สวัสดีค่ะ คุณ ปิติกร ค๊าบ,

                    การมีเลือดออกในช่วงที่ไม่ใช่วันที่ที่ประจำเดือนควรจะมา เลือดดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจาก

                    1. เป็นเลือดออกช่วงไข่ตก หากเลือดที่ออกอยู่ในช่วงกึ่งกลางของรอบประจำเดือน คือประมาณวันที่ 13-15 นับจากวันแรกที่ประจำเดือนมา และออกเพียงแค่ 1 วัน เลือดดังกล่าวก็น่าจะเป็นเลือดออกวันไข่ตกได้

                    2. ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เช่น ท้องนอกมดลูก แท้งคุกคาม แท้งไม่ครบ เป็นต้น ซึ่งมักจะมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วย

                    3. ความผิดปกติที่มดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก มีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก เป็นต้น

                    4. มดลูกอักเสบ โดยจะมีตกขาวที่ผิดปกติและปวดท้องน้อยร่วมด้วยรวมถึงมีปัสสาวะผิดปกติ มีไข้

                     5. ผลจากการใช้ยาฮอร์โมนต่างๆ เช่น ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาสตรี สมุนไพร อาหารเสริมต่างๆ รวมถึงยาบางอย่าง เช่น ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด ยาต้านเศร้า เป็นต้น 

                     6. การผลิตฮอร์โมนของรังไข่ผิดปกติ

                     7. มีโรคในระบบอื่นๆ เช่น ไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ

                      ดังนั้น หากมีอาการเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติที่นานเกิน 1 วัน ควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูเป็นอันดับแรก หากตรวจไม่พบ ก็ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ