ถามแพทย์

 • เลือดที่ออกหลังจากกินยาคุม 1 สัปดาห์ คือเลือดประจำเดือนหรือเลือดผลข้างเคียงยาคุม แล้วถ้าเริ่มยาคุมหลังประจำเดือนหมดไป 2 สัปดาห์แล้ว ประจำเดือนจะมาอีกทีเมื่อไร

 •  ธิติ
  สมาชิก
  ก่อนกินยาคุมเป็นประจำเดือนมาก่อนแล้ว2สัปดาห์เราต้องนับประจำเดือนอันไหนคะถ้านับก่อนกินยาคุมคือตอนนี้ประจำเดือนมาช้า14วันเลยค่ะและหลังจากเรากินยาคุมครั้งเดียวมีเพศสัมพันธ์ครั้งตอไปไม่ได้ป้องกันเลย ปล.ยาคุมฉุกเฉินนะคะ
  ธิติ  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ frong

  การใช้ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที หากเริ่มช่วงเวลาอื่น อาจจะต้องกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้

  จากที่กล่าวมา ถ้าไม่ได้เริ่มภายใน 5 วันแรกของรอบเดือน ควรกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน หลังเริ่มยาคุมไปแล้ว ประจำเดือนควรมาเมื่อกินยาคุมที่เป็นเม็ดฮอร์โมนหมดไม่ว่าจะเป็นแบบ 21 หรือ 24 เม็ดค่ะ

  เลือดที่ออกหลังกินยาคุมไป 1 สัปดาห์น่าจะเป็นเลือดจากผลข้างเคียงของยาคุม เพราะระหว่างที่กินยาคุมอยู่ไม่น่าจะมีเลือดที่เป็นเลือดประจำเดือนมา

  ในตอนนี้ไม่แน่ใจว่ากินยามาจนหมดแผงหรือยัง กรณีเป็น 21 เม็ดเมื่อกินหมดก็ให้เว้น 7 วันให้ประจำเดือนมาแล้วค่อยกินแผงใหม่ กรณีเป็นแบบ 28 เม็ด ก็คล้ายกันคือก็เป็นยาฮอร์โมนแค่ 21 เม็ดแรก ส่วน 7 เม็ดสุดท้ายจะเป็นเม็ดแป้งที่กินเพื่อกันลืมเท่านั้น ถ้าประจำเดือนไม่มาในช่วงที่เว้นยาหรือยาเม็ดแป้ง ควรยืนยันการตั้งครรภ์ให้แน่ชัดก่อนเริ่มยาแผงถัดไป