ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุมหลังประจำเดือนหมด วันต่อมามีเพศสัมพันธ์หลั่งใน จะท้องไหม

 •  krittanai
  สมาชิก
  พอดีแฟนไปฉีดยาคุมหลังประจำเดือนหมดแล้ววันต่อมามีอะไรกันปล่อยในจะท้องมั้ยครับ แล้วควรกินยาคุมฉุกเฉินมั้ยครับ หรือยาคุมที่ฉีดจะออกฤทธิ์ไปแล้วครับ
  krittanai  krittanai
  สมาชิก
  (เป็นยาคุมแบบ1เดือนนะครับ)
  krittanai  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ krittanai

  การใช้ยาคุมแบบฉีดคุมกำเนิดทุก 1 หรือ 3 เดือนนั้น ควรเริ่มฉีดภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฉีดเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฉีดยามีน้อยกว่า 1%

  ดังนั้นกรณีนี้ถ้ายังเป็นภายใน 5 วันแรกของรอบเดือน สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเลยมาแล้ว แนะนำควรรอ 7 วันค่ะ ถ้ามีเพศสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้  ก็อาจมีข้อบ่งชี้การใช้ยาคุมฉุกเฉินร่วมไปด้วยภายใน 72 ชั่วโมงของการมีเพสัมพันธ์