ถามแพทย์

 • หลังจากมีเพศสัมพันธ์ 15 วัน ใส่ถุงยางแล้ว ตรวจการตั้งครรภ์ขึ้นขีดเดียว จะท้องไหม

 •  Wannaporn Suwannarat
  สมาชิก
  ใช้หลังจากมี พสพ 15วัน ใส่ถุงยางแล้ว แต่เป็นถุงยางรพ แต่ปัสสาวะออกไม่มากแต่พอตรวจแล้วขึ้นขีดเดียวท้องมั้ยคะ

  สวัสดีครับ คุณ Wannaporn Suwannarat

  ชุดการตรวจตั้งครรภ์นั้นจะทำปฏิกิริยากับ ฮอร์โมนเอชซีจี (HCG)ที่ปนมากับปัสสาวะ ซึ่งจะถูกสร้างขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ และชุดทดสอบจากหลายยี่ห้อมีการยืนยันถึงความแม่นยำที่สูงถึง 98-99% ของผลการตรวจ 

  จากประวัติหากตรวจการตั้งครรภ์ แล้วขึ้นเพียงขีดเดียว ก็คือให้ผลลบ  ก็น่าจะยืนยันได้ว่าไม่มีการตั้งครรภ์ครับ

  สวัสดีครับ คุณ Wannaporn Suwannarat

  ชุดการตรวจตั้งครรภ์นั้นจะทำปฏิกิริยากับ ฮอร์โมนเอชซีจี (HCG)ที่ปนมากับปัสสาวะ ซึ่งจะถูกสร้างขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ และชุดทดสอบจากหลายยี่ห้อมีการยืนยันถึงความแม่นยำที่สูงถึง 98-99% ของผลการตรวจ 

  จากประวัติหากตรวจการตั้งครรภ์ แล้วขึ้นเพียงขีดเดียว ก็คือให้ผลลบ  ก็น่าจะยืนยันได้ว่าไม่มีการตั้งครรภ์ครับ