ถามแพทย์

 • ค่าเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าปกติ จะมีผลอะไรต่อร่างกาย

 • คือไปเจาะเลือดมาแต่ ผลว่าเม็ดเลือดขาวอยู่ที่ 3,540 และเม็ดเลือดแดง อยู่ 3.85 มันขึ้นว่าต่ำ อยากจะถามว่ามันต่ำเกินไปหรือเปล่า และถ้ามันต่ำจะส่งผลอะไรกับร่างกายไหม
  นันท์ลภัส นราวัฒนเศรษฐ์  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ นันท์ลภัส นราวัฒนเศรษฐ์

  ค่าเลือดเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงนั้น คงต้องดูตามค่าอ้างอิงของแต่ละห้องปฏิบัติการด้วยว่าต่ำมากน้อยเพียงใด

  แต่จากค่าเม็ดเลือดขาวที่ให้มานั้น ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก หากไม่มีอาการความผิดปกติอะไร แข็งแรงดี ไม่ได้เจ็บป่วยบ่อยๆ ไม่ได้มีไข้เรื้อรัง สามารถสังเกตอาการต่อไปได้ ค่าเม็ดเลือดขาวที่ต่ำผิดปกติมากๆ อาจบ่งบอกถึงการติดเชื้อใดๆในร่างกาย หรือภาวะหลังได้ยาเคมีบำบัดกรณีเป็นมะเร็งเม็ดเลือด

  ส่วนค่าเม็ดเลือดแดงดังกล่าวมา จะไม่ใช่ค่าที่ใช้ดูกันในทางคลินิก ค่าที่ใช้ดูส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่เขียนว่า Hb หรือ Hct ค่ะ ซึ่งถ้าซีด อาจเกี่ยวกับการขาดเหล็ก การเสียเลือดประจำเดือนมาก การมีโรคธาลัสซีเมียเป็นต้น หากมีอาการซีด อ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายร่วมด้วย ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเลือดซ้ำ และหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป