ถามแพทย์

 • เม็ดเลือดขาวต่ำ

 •  JaneYoo
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ รบกวนถามค่ะว่าภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำหลังจากการผ่าก้อนเนื้อรังไข่ (รับประทานยา alkeran ได้ 2 รอบ) ต้องรับประทานอาหารยังไงบ้าง จำพวกไหน ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ที่สามารถเพิ่มค่าเม็ดเลือดขาวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

   สวัสดีคะคุณ JaneYoo

  Alkeran เป็นยากลุ่ม alkylating agents ยากลุ่มนี้ใช้ในการรักษามะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งรังไข่ 

  ผลข้างเคียงของยา คือ 

  อาการคลื่นไส้อาเจียน

  ปวดศีรษะ

  ปวดท้อง

  ผมร่วง

  ถ้าหลังจากการใช้ยามีปัญหาเรื่องของเม็ดเลือดขาวต่ำแนะนำพบแพทย์ค่ะ เนื่องจากความผิดปรกติอาจจะมีทั้งภาวะความเข้มข้นเลือด เม็ดเลือดขาวต่ำ และภาวะเกล็ดเลือดต่ำจากยาได้ค่ะ

  ถ้ามีภาวะเรื่องเม็ดเลือดขาวต่ำอาจจะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายค่ะ ซึ่งอาจจะมีการติดเชื้อที่รุนแรงได้ค่ะ 

  การมีเม็ดเลือดขาวต่ำในคนไข้ที่ได้ยากลุ่มนี้

  การปฏิบัติตัว เช่น

  รับประทานอาหารที่สุกสะอาด

  สวมหน้ากากเวลาออกข้างนอก 

  ไม่เข้าไปอยุ่ในบริเวณที่กลุ่มคนหนาแน่น 

  ไม่เข้าใกล้คนที่ติดเชื้อ เช่น มีไข้ ไอ 

  ไม่แนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนเชื้อเป็น

  แนะนำพบแพทย์เพื่อเจาะเลือดและติดตามการรักษาไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาค่ะ 

  นอกจากนี้อาจจะต้องตรวจดูว่าไม่มีปัญหาของยากรดการทำงานของกระดูกไขสันหลังด้วยค่ะ