ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ก่อนประจำเดือนกี่วันถึงจะไม่ท้อง

  •  Woona
    สมาชิก
    มีเพศสัมพันธุ์ก่อนประจำเดือนกี่วันถึงจะไม่ท้องคะ

    คุณ Woona

    ควรมี พสพ ก่อน 7 วันและหลัง 7 วันครับ เป็นระยะปลอดภัย  เพราะนับการตกไข่มากะประมาณเอาซึ่งมักจะตกไข่ในวันที่ 14 ของรอบเดือน  แต่วิธีนี้ได้ผลน้อย ไม่ค่อยแน่นอนครับ ไม่แนะนำ ควรใช้วิธีคุมกำเนิดแบบอื่นดีกว่า หรือใส่ถุงยางอนามัย