ถามแพทย์

 • เผลอกินยาคุมกำเนิดแบบแผง 2 เม็ดในเวลาใกล้เคียงกัน เม็ดต่อไปจะกินต่ออย่างไร

 •  P-Parn Chadathip
  สมาชิก
  จะมาสอบถามว่า พอดีตัวเราเผลอกินยาคุมไป 2 เม็ดในเวลาที่ใกล้เคียงกันค่ะ เมื่อวันที่ 20 มี.ค. กินยาเม็ดที่ 11 ช่วงเวลา 22.00 น. แล้วทีนี้มากินยาคุมเม็ดที่ 12 ในเวลา 00.18 น. ในวันที่ 21 มี.ค. ค่ะ (ปกติกินทุกเม็ดเวลา 22.00น.) แล้วทีนี้จะต้องกินยาเม็ดที่ 13 ในเวลา 22.00 ของวันที่ 21 ไหมคะ หรือจะต้องซืื้อแผงใหม่มาเสริม และต้องกินยังไงต่อ
  P-Parn Chadathip  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ P-Parn Chadathip

  ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงมาก หากได้กินติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงยา โดยการเริ่มยาควรเริ่มภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือนเพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที หากเริ่มช่วงเวลาอื่น อาจจะต้องกินติดต่อกันให้ครบ 7 วันก่อนค่อยมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันได้

  กรณีนี้ที่เหมือนกินยาคุมกำเนิดไปผิดเวลานั้น แนะนำการให้กินเม็ดต่อไปในเวลาที่ถูกต้องต่อไปตามเดิม ให้ครบแผง ก็คือให้กินยาเม็ดที่ 13 ในเวลา 22.00 ของวันที่ 21 ต่อไป อันนี้จะทำให้เหมือนยาหมดเร็วไป 1 วัน อาจทำให้มีเลือดออกผิดปกติได้ เพราะเหมือนกินยาฮอร์โมน 2 เม็ดในวันเดียว แต่ประสิทธิภาพน่าจะได้ใกล้เคียงกับของเดิม ให้สังเกตรอบเดือนในช่วงยาหมดแผงอีกครั้งค่ะ