ถามแพทย์

 • ตอนนั่งถ่าย ถ้าน้ำปัสสาวะ อุจจาระ มาโดนอวัยวะเพศ จะติดเชื้อ HIV ไหม

 •  Anuwat Lumlert
  สมาชิก
  นั่งถ่ายอยู่แล้วปัสสาวะ พออึจจาระออกน้ำปัสสาวะมันกระเด้นมาโดนรูก้นับอวัยวะอ่ะคับเป้นเอดส?ไหม แล้ววันตอนกลางวันรู้สึกปลายอวัยวะเพศมันเปรียกๆคิดว่าน่าจะน้ำกาม แล้วเพิ่งมาล้างจะเป้นเอดส์ไหม น้ำจากชักโครกที่มีปัสสาวะกับอุจจาระกระเด้นมาโดนรูก้นกับอวัยวะเพศ น้ำมันพุ่งขึ้นมาจากที่อุจจาระหล่นลงน้ำแล้วโดนอ่ะคับจะเป้นเอดส์ไหม แล้วการที่มีน้ำอสุจิอยู่ในหัวอวัยวะติดกับกางเกงในเป้นเวลานานจะเป้นเอดส์ไหม

  สวัสดีครับ

  การที่จะติดเชื้อ HIV ได้นั้น เราจะต้องเกิดการรับสารคัดหลั่งของคนที่มีเชื้อเข้าสู่ร่างกายของเรา สารคัดหลั่งที่ว่านี้ได้แก่ เลือด น้ำอสุจิ  น้ำหล่อลื่นที่ออกมาระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ น้ำไขสันหลังเป็นต้น  

  สาเหตุของการติดเชื้อ HIV ที่พบได้บ่อยได้แก่

  • -มีคู่นอนหลายคน ไม่ได้ป้องกัน
  • -ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
  • -แม่สู่ลูกขณะตั้งครรภ์
  • เชื้อ HIV นั้นเชื้อว่าสามารถดำรงชีวิตอยู่ภายนอกร่างกายเพียงไม่กี่นาที
  • จากกรณีข้างต้น แทบจะไม่มีโอกาสติดเชื้อ HIV เลย ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการติดเชื้อ HIV จากการเข้าห้องน้ำสาธารณะ 
  • แนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ถ้าหากกังวลว่าจะติดเชื้อ HIV  เพื่อที่จะทำการเจาะเลือดตรวจต่อไปครับ