ถามแพทย์

 • รู้สึกเหนื่อยง่าย ไม่มีแรง ปวดตัว เป็นจากภาวะโลหิตจางที่มีหรือไหม?

 •  Napasson Jainam
  สมาชิก
  เป็นโลหิตจางมีสิมธิหายไหมค่ะ ทำไงบ้างค่ะถึงจะหาย วันนี้หนูรูสึกเหนื่อย ไม่มีแรง ไม่อยากทำอะไร ปวดจัวไปหมด ป็นเพราะหนูเป็นโลหิตจางให้ไหใค่ะ มันถคงได้มีอาการแบบนี้

  สวัสดีคะ คุณ Napasson Jainam,

                  ภาวะโลหิตจาง เกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ 

                1. การเสียเลือดเรื้อรัง เช่น ประจำเดือนมามาก มีเลือดประจำเดือนกะปริดกะปรอย เป็นริดสีดวงทวารและมีถ่ายอุจจาระเป็นเลือดเป็นบ่อยๆ 

               2.ขาดสารอาหารจากการทานไม่เพียงพอ เช่น ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก วิตามินบี 12 โปรตีน

               3. ตั้งครรภ์ เนื่องจากต้องใช้เลือดมากขึ้นในการส่งไปเลี้ยงทารกในครรภ์

               4. เป็นโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น ติดเชื้อ HIV วัณโรค โรคไตเรื้อรัง โรคภูมิแพ้ตนเองชนิดต่างๆ โรคมะเร็งต่างๆ เป็นต้น

                5. โรคที่เม็ดเลือดแดงอายุสั้นกว่าปกติ เช่น โรคธาลัสซีเมีย พาหะธาลัสซีเมีย โรคพร่องเอนไซม์ G-6-PD โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (sickle cell anemia) การทำลายเม็ดเลือดแดงที่เป็นผลมาจากการติดเชื้อ ภาวะม้ามโต การแพ้ยาบางชนิด เป็นต้น

                6. โรคของไขกระดูก เช่น ไขกระดูกฝ่อ มะเร็งในไขกระดูก หรือการติดเชื้อในไขกระดูก เนื่องจากไขกระดูกมีหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดแดง เกร็ดเลือด และเม็ดเลือดขาว เมื่อไขกระดูกไม่สามารถสร้างเซลล์เม็ดเลือดได้ จึงทำให้ปริมาณเม็ดเลือดแดงในเลือดลดน้อยลง

                 การดูว่ามีภาวะโลหิตจางหรือไม่ ในเบื้องต้น ให้ลองดึงเปลือกตาล่างลง แล้วตรวจดูว่าดูซีดหรือไม่ อาจลองเทียบกับคนอื่นๆดู หากซีดประกอบกับมีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย หน้ามืด เวียนหัว น่าจะเป็นโลหิตจางได้ค่ะ แต่ทั้งนี้หากจะวินิจฉัยต้องอาศัยการตรวจเลือดเพื่อยืนยันค่ะ โดยในเบื้องต้นจะตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (complete blood count = CBC) เมื่อพบว่ามีโลหิตจางแล้ว ขั้นต่อไปคือการตรวจเลือดและตรวจอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุค่ะ 

                  สำหรับการรักษาก็จะขึ้นอยู่กับสาเหตุค่ะ ส่วนใหญ่สามารถรักษาให้หายได้ค่ะ 

                  อย่างไรก็ตาม อาการเหนื่อย ไม่มีแรง ปวดหัว ไม่จำเป็นต้องมีสาเหตุจากภาวะโลหิตจางเท่านั้นค่ะ ยังมีสาเหตุอื่นๆ ได้อีก เช่น ความเครียด พักผ่อนน้อย สมรรถภาพร่างกายลดลง (เช่น ไม่ค่อยออกกำลังกาย อายุมากขึ้น)  กำลังตั้งครรภ์  มีไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ ภาวะอ้วน ภาวะซึมเศร้า  เป็นต้น