ถามแพทย์

  • เป็นโรคลมชัก 15 ปี ระยะหลังมานี้มีอาการชักถี่ขึ้น ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ตัวยาหรือการทานยาที่ผิดวิธีครับ

  •  Suthep Yingdee
    สมาชิก

    สว้สดีครับ ผมเป็นโรคลมชัก (ทานยามาประมาณ 15 ปีแล้ว) อาการที่เป็นตอนนี้ ชัก พอหยุดชักจะเป็นเหมือนคนละเมอทำไรไม่รู้สึกตัว เดินหรือหยิบจับ ทานยาตัวนี้อยู่ phenytoin-sr 3เม็ดก่อนนอน ผมทำงานกะครับอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนทีไม่ทำไม่ได้จะตกงาน ช่วงนี้จะเป็นบ่อยครับแต่เฉพาะตอนนอนหลับเท่าน้ันและวันไหนปวดหัวเป็นไข้ถ้านอนแล้วโอกาสเป็นมีสูงถึงจะเพิ่งทานยาก็เอาไม่อยู่ครับ แต่ผมจะทานยาเฉพาะกลางคืนเท่าน้ันถึงจะเป็นวันทำงานก็ตามเพราะผมถือว่าวันละคร้ังอย่างนี้ถูกไหมครับ คิดว่าเกิดจากตัวยาหรือวิธีเวลาการทานยาครับ

    สวัสดีค่ะคุณ Suthep 

              ในลักษณะของโรคลมชักที่ได้เล่ามา อาจจะไม่ได้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของการรับประทานยาหรือตัวยาค่ะ สิ่งแรกที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการกำเริบได้ เช่น การเกิดไข้ การทำงานหนัก ความเครียด ค่ะ เนื่องจากผู้ป่วยโรคลมชักจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าพวกนี้ที่ไวกว่าคนปกติ จึงทำให้มีอาการของโรคกำเริบขึ้น เบื้องต้น แนะนำให้ทำการแจ้งแพทย์ที่ปกติรับยากันชักอยู่ค่ะ ว่ามีอาการชักเกิดบ่อยขึ้น เพราะอาจจะต้องทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม โดยเฉพาะการดูระดับยากันชักในเลือดค่ะ หากไม่ได้ระดับยา อาจจะต้องทำการปรับวิธีการกินยาใหม่ เพิ่มยาหรือเปลี่ยนชนิดของยา ไม่แนะนำให้คุณ Suthep ปล่อยให้มีการชักเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม เพราะถ้าเกิดการชักบ่อยๆ ร่างกายจะยิ่งไวมากขึ้น และถ้าหากบางครั้งชักอยู่นานอาจจะเกิดภาวะสมองขาดออกซิเจน และเกิดการสูญเสัยการทำงานของสมองได้ค่ะ