ถามแพทย์

  • เป้นอีสุกอีใสมาเจ็ดวัน หยุดงาน แผลเริ่มแห้ง เป็นสะเก็ด จะไปทำงานได้หรือไม่

  •  Pattama Mungounkarng
    สมาชิก
    อยากทราบว่าเราสามารถไปทำงานได้ตอนไหนคะ ตอนนี้หยุดมา 7 วันแล้ว ตุ่มขึ้นไม่มากและเริ่มแห้งเป็นสะเก็ดแล้ว

    คุณ Pattama

    โรคอีสุกอีใส จะแพร่ไปทางน้ำเหลือง ที่แตกออกจากเม็ดใสๆ  ไวรัสอาจฟุ้งไปในอากาศหรือ จากสัมผัสสารคัดหลั่งจากเม็ดใสๆ ก็จะทำให้ติดต่อกันได้  แต่ของคุณเม็ดแห้ง แล้วแสดงว่าเชื้อน่าจะหมดไปแล้วครับ  มีคราบเลือดดำๆ เพื่อเป็นการสร้างให้เนื้อเยื่อด้านล่างโตขึ้นมาแทน  ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อน ก็จะไม่เป็นแผลเป็น  การที่แพทย์มักให้หยุดงาน อยุ่บ้าน เพราะไม่ต้องการให้แพร่ไปสู่คนใกล้ชิด  โดยเฉพาะที่ทำงานที่มีคนเยอะและ มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก ใช้เครื่องปรับอากาศ และอีกเหตุผลหนึ่งคือต้องการป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียเข้าแทรกตรงเม็ดที่แตก จะเป็นหนองแล้วจะเกิดเป็นหลุมแผลเป็นถาวรได้ครับ  ปกติ ก็ให้หยุดประมาณ 7-14 วันครับถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อน ของคุณอาจรออีก 2-3 วันก็ได้ครับ