ถามแพทย์

 • เพิ่งไปผ่าฝีมา ห้ามทานอะไรบ้าง

 •  บี๋ ใบเบอ
  สมาชิก
  พึ่งไปผ่ามาห้ามกินอะไรบ้างคับ

   สวัสดีค่ะ คุณ บี๋ ใบเบอ,

                      ในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่มีข้อห้ามสำหรับการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงอาหารทะเล ไข่  (ซึ่งมักถูกจัดว่าเป็นอาหารแสลง) ซึ่งจริงๆ แล้วสามารถทานได้ เพราะเป็นแหล่งของโปรตีน ที่จะช่วยให้เนื้อเยื่อเกิดการซ่อมแซมได้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องทานแบบปรุงสุกแล้วเท่านั้น ไม่ควรทานแบบสุกๆ ดิบๆ หรือดิบ เพราะอาจได้รับเชื้อโรคต่างๆ ที่ทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษหรือท้องเสีย หรือได้รับพยาธิได้

                      สำหรับสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ อาจไปมีผลลดประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะที่ทานอยู่ลงได้ และอาจทำให้แผลหายช้าได้ นอกจากนี้ แอลกอฮอล์มีผลลดการแข็งตัวของเลือด หากมีโรคเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด อาจมีผลทำให้มีเลือดออกจากแผลได้

                       สิ่งอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยงด้วย เช่น การสูบบุหรี่ การออกกำลังกายที่มีผลกระเทือนถึงแผล เพราะจะมีผลต่อการสมานของแผลได้

                      ส่วนยาที่ได้มา ก็ควรทานให้ตรงเวลา ครบตามที่กำหนด และไปล้างแผลทุกวันตามนัดค่ะ และระวังอย่าให้แผลโดนน้ำ