ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมกำเนิด เดือนแรกประจำเดือนไม่มา ต่อมามาทุกวันเกือบ 1 เดือน สามารถซิ้ิอยาฮอร์โมนมาทานได้ไหม

 •  Ben Pattamarnun
  สมาชิก
  ส่วนตัวเคยฝังยาคุมมาแล้ว3ปี ก็เป็นประจำเดือนปกติ เดือนละ7วัน แต่พอฝังเข็ม5ปี ตั้งแต่10 ม.ค. 62 เดือนแรกประจำเดือนยังไม่มา มาตอนต้นเดือนก.พ.แล้วหายไป เป็นอีกทีตอน26 ก.พ. จนถึง25 มี.ค.แล้ว ก็ยังคงมาอยู่ บางทีเห็นมีน้อยนึกว่าหมดแล้ว ก็ไท่ได้ใส่ผ้าอนามัย แต่พอตื่นมาก็มีเลือดออกอีก แต่ที่มานานๆไม่ได้มาเยอะนะคะ อย่างนี้สามารถหาซื้อยาคุมปรับฮอร์โมนเอาได้มั้ยคะตามร้านขายยาทั่วไป หรือจะต้องไปรับยาคุมจากรพ.ที่ฝังให้อย่างเดียว

  สวัสดีค่ะ คุณ Ben Pattamarnun,

                   ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดนั้น ประมาณ 1 ใน 5 ราย จะไม่มีประจำเดือนมา อีกประมาณ 1 ใน 5 ราย จะมีเลือดประจำเดือนมาบ่อย มาปริมาณมาก หรือเลือดออกติดต่อกันนาน แต่ประมาณครึ่งหนึ่ง เลือดจะค่อยๆ มาห่างขึ้นหลังจาก 3 เดือนไปแล้ว

                   ส่วนที่พบได้บ่อยคือประมาณ 3 ใน 5 ราย จะมีประจำเดือนมาแบบกะปริดกะปรอย โดยจะมีปริมาณน้อยๆ ซึ่งอาการก็มักจะดีขึ้น หลังฝังไปซักระยะ แต่อาจนานเป็นปีได้               

                   ดังนั้น การที่มีเลือดออกมาตลอด 1 เดือน ถือเป็นผลข้างเคียงของยาฝังที่สามารถพบได้ ดังนั้น หากเลือดที่ออกมีปริมาณไม่มาก และปริมาณค่อยๆน้องลง หรือมาห่างขึ้น ไม่มีปวดท้องน้อยรุนแรง ไม่มีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย ก็ให้สังเกตอาการไปก่อนได้ แต่หากเลือดยังออกติดต่อกันทุกวัน ไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงหรือมาห่างขึ้น ก็อาจพิจารณาทานยาฮอร์โมนเอสโตรเจนเสริม หรืออาจใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมทานควบคู่ไปด้วยประมาณ 1-2 เดือน แล้วประเมินอาการอีกครั้ง

                   แต่หากเลือดที่ออกมีปริมาณมาก หรือมีปวดท้องน้อย หรือมีตกขาวที่ผิดปกติร่วมด้วย แนะนำควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอื่นๆ ก่อนค่ะ