ถามแพทย์

 • เป็นโรคซึมเศร้า มียารับประทานอยู่ ควรรับประทานยาคุมกำเนิดแบบฮอร์โมนเดี่ยวหรือฮอร์โมนผสมร่วมไปด้วย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อยาต้านเศร้าที่กิน

 •  Pornkamol Chaemchote
  สมาชิก
  ตอนนี้เป็นซึมเศร้า ทานยา Sertralineas HCI 50mg*3 เพื่อต้านเศร้า และ Lorazepam 1mg เพื่อคลายกังวล กระวนกระวาย และ Perphenazine 8mg ช่วยในการนอนหลับ แต่ทีปัญหาเรื่องประจำเดือนมาไม่ปกติ กำลังสนใจจะทานยาคุมเพื่อปรับฮอร์โมน ไม่ทราบว่าควรทานยาคุมกำเนิดแบบไหนดีคะเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับยาซึมเศร้าที่ใช้อยู่ในแง่ของประสิทธิภาพยาและผลข้างเคียงต่ออาการซึมเศร้าของเรา
  Pornkamol Chaemchote  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Pornkamol Chaemchote

  ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเดี่ยวหรือฮอร์โมนผสมนั้น สามารถที่จะทำปฏิกิริยากับยาอื่นๆได้หลายชนิด เช่นยาฆ่าเชื้อวัณโรค ยากันชัก ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

  แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีผลต่อกลุ่มยาต้านเศร้าได้ค่อนข้างน้อย น่าจะใช้ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม แนะนำการแจ้งแพทย์ที่ดูแลเรื่องโรคซึมเศร้าให้ทราบด้วยว่าจะมีการใช้ยาคุมกำเนิดร่วมด้วย เพื่อแพทย์จะช่วยพิจารณาเลือกยาที่เหมาะสมให้ได้ สามารถเลือกได้ตามสะดวกไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนรวมหรือเดี่ยว ถ้าอยากให้ประจำเดือนมาสม่ำเสมอ อาจเลือกเป็นชนิดฮอร์โมนรวม เป็นต้น

  Pornkamol Chaemchote  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Pornkamol Chaemchote

  ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเดี่ยวหรือฮอร์โมนผสมนั้น สามารถที่จะทำปฏิกิริยากับยาอื่นๆได้หลายชนิด เช่นยาฆ่าเชื้อวัณโรค ยากันชัก ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

  แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีผลต่อกลุ่มยาต้านเศร้าได้ค่อนข้างน้อย น่าจะใช้ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม แนะนำการแจ้งแพทย์ที่ดูแลเรื่องโรคซึมเศร้าให้ทราบด้วยว่าจะมีการใช้ยาคุมกำเนิดร่วมด้วย เพื่อแพทย์จะช่วยพิจารณาเลือกยาที่เหมาะสมให้ได้ สามารถเลือกได้ตามสะดวกไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนรวมหรือเดี่ยว ถ้าอยากให้ประจำเดือนมาสม่ำเสมอ อาจเลือกเป็นชนิดฮอร์โมนรวม เป็นต้น

  Pornkamol Chaemchote  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Pornkamol Chaemchote

  ยาคุมกำเนิดแบบแผงรายเดือนไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเดี่ยวหรือฮอร์โมนผสมนั้น สามารถที่จะทำปฏิกิริยากับยาอื่นๆได้หลายชนิด เช่นยาฆ่าเชื้อวัณโรค ยากันชัก ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

  แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีผลต่อกลุ่มยาต้านเศร้าได้ค่อนข้างน้อย น่าจะใช้ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม แนะนำการแจ้งแพทย์ที่ดูแลเรื่องโรคซึมเศร้าให้ทราบด้วยว่าจะมีการใช้ยาคุมกำเนิดร่วมด้วย เพื่อแพทย์จะช่วยพิจารณาเลือกยาที่เหมาะสมให้ได้ สามารถเลือกได้ตามสะดวกไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนรวมหรือเดี่ยว ถ้าอยากให้ประจำเดือนมาสม่ำเสมอ อาจเลือกเป็นชนิดฮอร์โมนรวม เป็นต้น