ถามแพทย์

 • กินข้าวไม่ลง ฝืนกินแล้วจะอาเจียน นอนไม่หลับ เหนื่อย เป็นเพราะอะไร

 •  Fang Phacharut
  สมาชิก
  กินข้าวไม่ลงถ้าฝืนกินแล้วจะอาเจียนนอนไม่หลับยุ่เฉยๆก้แเหนื่อยไม่มีแรงค่าหิวแต่กินไม่ลงเปนเพราะอะรัยค่า

  สวัสดีค่ะ คุณ Fang Phacharut,

                      อาการกินข้าวไม่ลง หรือเบื่ออาหาร นอนไม่หลับ เหนื่อยๆ ไม่มีแรง อาจเกิดจาก

                     1. ปัญหาทางด้านจิตใจ เช่น มีความเครียด วิตกกังวล มีภาวะซึมเศร้า เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่ผิดปกติไปแล้ว ก็จะส่งผลทำให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกายได้หลากหลาย ทั้งอาการเหนื่อย เพลีย นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด เป็นต้น

                     2. ปัญหาโรคทางกาย เช่น มีไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ โรคไตเรื้อรัง ตับเรื้อรัง การติดเชื้อเรื้อรังต่างๆ มะเร็งต่างๆ เป็นต้น

                      นอกจากนี้ อาจเกิดจากการตั้งครรภ์ได้

                      ดังนั้น ในเบื้องต้น แนะนำควรลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูด้วย หากตรวจไม่พบ และยังคงมีอาการต่างๆ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาค่ะ ในเบื้องต้น หากมีความเครียดอยู่ ก็ควรพยายามผ่อนคลายความเครียดลงค่ะ