ถามแพทย์

  • เท้าเป็นรอยถลอกแล้วโดนตัวแมว

  • คือเท้าผมเป็นรอยถลอกเล็กๆครับแล้วเผลอไปโดนตัวแมวผมต้องไปฉีดกระตุ้นพิษสุนัขบ้าไหม. ผมฉีดกระตุ้นไปวันที่11พ.ค.

     สวัสดัค่ะ คุณ นิธิพัฒน์ ความเพียร,

                            หากเคยฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนดนัดไปแล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง และเคยได้ฉีดวัคซีนกระตุ้น โดยเข็มล่าสุดคือวันที่ 11 พ.ค. 61 เมื่อสัมผัสโดนตัวแมวในวันที่ 7 มิ.ย. ดังกล่าว ยังไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นเพิ่มอีก เนื่องจากระดับภูมิคุ้มกันที่ได้รับการกระตุ้นจากการฉีดในวันที่ 11 พ.ค. ยังคงอยู่ในระดับสูงเพียงพอที่จะป้องกันการเกิดโรค

                         นอกจากนี้ การเพียงแค่สัมผัสโดนตัวแมว แม้ผิวหนังจะมีรอยถลอกเล็กๆ โอกาสที่จะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าถือว่าน้อยมากค่ะ