ถามแพทย์

 • มีอาการเจ็บใต้ราวนมซ้าย ตรงซี่โครง คันนิดๆด้วย

 •  Khun Kung
  สมาชิก
  มีอาการเจ็บใต้ราวนมซ้าย ตรงซี่โครง รู้สึกได้โดนที่ไม่ต้องกด แต่ถ้ากดจะเจ็บคิดว่าน่าจะตรงซี่โครงค่ะ คันนิดๆด้วยค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Khun Kung,

                    อาการเจ็บใต้ราวนมด้านซ้าย ตรงซี่โครง อาจเกิดจาก

                    1.การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก โดยอาจเกิดจากการใช้งานหนัก หรือใช้งานมากไป เช่น ยกของหนัก หรือจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่ใช้กล้ามเนื้อหน้าอกมากไป เช่น ยกเวท วิดพื้น หรือมีการเคลื่อนไหวผิดท่าทันทีทันใด เป็นต้นหรือเกิดมีอุบัติเหตุกระแทกที่หน้าอกโดยตรง เช่น การถูกต่อย ถูกชก ถูกชน การนอนทับบนของแข็ง เป็นต้น รวมถึงอาจเกิดจากการไอเรื้อรังด้วย อาการปวดมักจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของหน้าอก เช่น การเอี้ยวตัว บิดตัว ยกของหนัก การหายใจเข้าลึก ๆ ไอ หรือจาม มักมีจุดที่กดเจ็บชัดเจน 

                     2.กระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบ มักจะปวดหลายตำแหน่งแต่เป็นข้างเดียว โดยจะมีจุดกดเจ็บเวลากดที่ตำแหน่งของกระดูกอ่อนหลายๆ ตำแหน่ง  และอาการปวดจะมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของหน้าอก สาเหตุจะคล้ายกับการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก 

                      นอกจากนี้ อาจเป็นอาการเริ่มต้นของการเป็นโรคงูสวัดได้ แต่ก็จะต้องเห็นผื่นตามมา ส่วนสาเหตุอื่นๆ นอกจากนี้ เป็นไปได้น้อย เช่น มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดช่องเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ โรคหัวใจต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีอาการอื่นๆ ร่วมอีก เช่น ไอ ไข้ หายใจหอบเหนื่อย เป็นต้น

                      ในเบื้องต้น ได้แก่ งดการใช้งานหนักต่างๆ เช่น ยกของหนัก เข็นของหนัก งดการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อหน้าอก หรือกระเทือนถึงกล้ามเนื้อหน้าอก หากเจ็บมาก อาจใช้ยาทาน เช่น ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ปวดต่างๆ เช่น  ไดโลฟีแนค (diclofenac) ไพรอกซิแคม (piroxicam) เป็นต้น แต่ต้องไม่แพ้ยาเหล่านี้ และไม่ควรไปกดบริเวณที่เจ็บบ่อยๆ เพราะนอกจากอาจยิ่งทำให้กลามเนื้อบาดเจ็บมากขึ้นแล้ว ก็อาจทำให้รู้สึกคันผิวหนังดังที่เป็นอยู่ได้

                       แต่หากอาการเจ็บไม่ดีขึ้น เป็นมากขึ้ร หรือมีอาการอื่นๆ เช่น มีไข้ ไอ หอบเหนื่อย หัวใจเต้นเร็ว ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจและรักษาค่ะ