ถามแพทย์

 • เจ็บหัวใจข้างซ้ายจี๊ดๆ นานๆ เป็นที เกิดจากสาเหตุอะไร

 •  อราย ก็ยอม
  สมาชิก
  เจ็บหัวใจขางซายจี๊ดๆนานๆเป็นทีบ้างครั้งก็กลับไปนอนเกิดจากสาเหตุอะไรคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ อราย ก็ยอม,

                       อาการเจ็บบริเวณหัวใจข้างซ้ายจี๊ดๆ เป็นบางครั้ง อาจเกิดจาก

                      1. การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก โดยอาการเจ็บมักจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของหน้าอก เช่น การเอี้ยวตัว บิดตัว ยกของหนัก หรือการหายใจเข้าลึก ๆ ไอ หรือจาม มักมีจุดที่กดเจ็บชัดเจน  

                      2. กระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบ มักจะปวดหลายตำแหน่งแต่เป็นข้างเดียว อาการปวดจะเป็นแบบแปล๊บๆ หรือคล้ายมีอะไรกดทับและมีอาการเจ็บเวลากดที่ตำแหน่งของกระดูกอ่อน  อาการปวดจะมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของหน้าอกเช่นกัน

                     3. ปลายประสาทที่มาเลี้ยงผิวหนังบริเวณบริเวณหน้าอกอักเสบ เช่น จากโรคงูสวัด แต่ก็จะต้องเผ็นผื่นงูสวัดขึ้น หรือจากการเป็นโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน แต่ก็มักจะมีอาการบริเวณอื่นๆ ด้วย

                      สำหรับโรคอื่นๆ เช่น มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด ช่องเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ  เยื่อหุ้มปอดอักเสบ เป็นต้น มักจะมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วยอีก โดยเฉพาะอาหารเหนื่อย หายใจลำบาก หายใจเร็ว ไอ เป็นต้น

                      ส่วนโรคหัวใจต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อาการคือจะเจ็บแน่นหน้าอก ซึ่งเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันที เมื่อออกแรงทำงาน และอาการจะดีขึ้นเมื่อนั่งพัก โดยมักมีอาการเหนื่อยร่วม หายใจไม่เต็มอิ่ม เวียนหัว เป็นต้น 

                      สำหรับโรคกรดไหลย้อน จอาจทำให้รู้สึกเจ็บบริเวณหน้าอกได้ แต่มักมีอาการอื่นๆ อีก เช่น มีน้ำรสเปรี้ยวหรือขมในคอ มีเสมหะในคอ เจ็บคอ ระคายเคืองคอ อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ เรอบ่อย เป็นต้น

                      หากอาการเจ็บจี๊ดๆ ยังเป็นไม่รุนแรง และยังไม่มีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น ไอ เหนื่อย หายใจเร็ว หายใจลำบาก ไข้ เป็นต้น อาจสังเกตอาการไปก่อน โดยในเบื้องต้น ให้งดการทำงานหนักต่างๆ เช่น ยกของหนัก เข็นของหนัก งดการออกกำลังกาย เป็นต้น หากอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการอื่นๆ เพิ่มเติม ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ