ถามแพทย์

  • เจ็บเวลาถ่ายอุจจาระ กลัวเป็นมะเร็ง

  •  Kyuri
    สมาชิก

    รู้สึกเจ็บเวลาถ่ายอุจจาระค่ะ อาการเจ็บอยู่เหนือบริเวณทวารหนักขึ้นไป เป็นเฉพาะเวลาที่อุจจาระมันเคลื่อนลงมา รู้สึกเหมือนมันครูดกับผนังข้างในลำไส้ มีเลือดหยดบ้าง และติดมากับผิวอุจจาระหลังถ่าย แต่ยังถ่ายเป็นปกติดีทุกวัน มีโอกาสเป็นมะเร็งไหมคะ กังวลมากเลยค่ะ