ถามแพทย์

 • เจ็บหน้าอกทั้ง 2 ข้าง นอนตะแคงจะเจ็บมากขึ้น หายใจแรงๆ จะเจ็บข้างขวา เคยไปหาหมอได้ยาแก้ปวดไม่ดีขึ้น

 •  Phanida saengsae
  สมาชิก
  หนูมีอาการเจ็บหน้าอกทั้ง2ข้างแต่ส่วนมากจะเจ็บไปทางขวามากกว่าค่ะเวลานอนตะแคงจะเจ็บมากขึ้นกว่าปกติและมีอาการปวดหลังนิดๆตรงไหร่ลงมาทั้ง2ข้างเป็นบ่อยมากๆค่ะ หายใจแรงๆจะเจ็บอกข้างขวามากค่ะ(เจ็บตรงระหว่างไขปลาร้าลงมาตรงที่มีกระดูกเจ็บลึกๆนะคะบังพอเราลองกดจะไอขึ้นมาทันที) กล้ามเนื้อบริเวณอกระหว่างรักแร้มาจะตึงๆเจ็บเวลาก้มลมและยกมือขึ้นจะเจ็บมาก อยากทราบว่าอาการแบบเกิดจากสาเหตุอะไรเคยไปหาหมอให้แค่ยาแก้ปวดกลับมาก็ยังเจ็บๆเหมือนเดิมค่ะมันเจ็บลึกๆข้างในค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Phanida saengsae,

                     อาการเจ็บหน้าอกทั้ง 2 ข้าง อาจเกิดจาก

                  1. การบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก เช่นจากการไปยกของหนัก ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่ใช้กล้ามเนื้อหน้าอกมากไป การเกิดอุบัติเหตุกระแทกที่หน้าอกโดยตรง เช่น การถูกต่อย ถูกชก ถูกชน เป็นต้น อาการปวดมักจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของหน้าอก เช่น การเอี้ยวตัว บิดตัว ยกของหนัก หรือการหายใจเข้าลึก ๆ ไอ หรือจาม มักมีจุดที่กดเจ็บชัดเจน  

                   2. กระดูกอ่อนซี่โครงอักเสบ อาการปวดจะเป็นแบบแปล๊บๆ หรือคล้ายมีอะไรกดทับและมีอาการเจ็บเวลากดที่ตำแหน่งของกระดูกอ่อน  อาการปวดจะมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของหน้าอก การหายใจเข้าลึก ๆ ไอ หรือจาม  สาเหตุจะคล้ายกับการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก 

                  3. มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด อาการคือ เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หรือรู้สึกเจ็บขณะหายใจ หายใจเร็ว ไอ สะอึก นอนราบไม่ได้ ต้องนอนเอนตัวหรือนั่ง เป็นต้น ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากโรคปอดบวม วัณโรคปอด มะเร็งปอด หรือเป็นมะเร็งของอวัยวะอื่นๆ ที่กระจายมาที่ปอด มีภาวะหัวใจล้มเหลว ตับแข็ง เป็นต้น

                  4.ช่องเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ แต่มักจะเป็นแค่หน้าอกด้านเดียว อาการจะเจ็บมากขึ้นเมื่อหายใจเข้า อาจเจ็บร้าวไปที่ไหล่ได้ มักมีอาการเหนื่อยร่วม อาจเกิดเองโดยไม่มีสาเหตุ หรือมีโรคในปอดต่างๆ เช่น ปอดบวม วัณโรคปอด หอบหืด โรคพังผืดในปอด มะเร็งปอด เป็นต้น หรือจากอุบัติเหตุ เช่น แผลจากการถูกแทง ถูกรถชน หรือปอดแตกหลังเล่นกีฬา 

                  5. เยื่อหุ้มปอดอักเสบ อาการเจ็บหน้าอกจะเป็นแบบเจ็บแปล๊บๆ โดยจะเจ็บมากขึ้นเมื่อหายใจเข้าและออกลึกๆ อาจเจ็บร้าวไปที่ไหล่และที่หลัง อาการจะดีขึ้นเมื่อหายใจเบาๆ หรือนอนตะแคงทับปอดข้างที่มีการอักเสบไว้ สาเหตุอาจมาจากการมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด หรือช่องเยื่อหุ้มปอดมีอากาศดังข้างต้น รวมถึง ปอดบวม วัณโรคปอด ปอด มะเร็งปอด โรคภมูิแพ้ตนเองชนิดต่างๆ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ เป็นต้น

                  ในเบื้องต้น หากยังไม่มีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น ไอ (ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการกดหน้าอก) เหนื่อย หายใจเร็ว หายใจลำบาก ไข้ เป็นต้น อาจทานยาแก้ปวดตามที่แพทย์ให้มาต่อเนื่องไปก่อน และดูแลตนเอง ได้แก่ งดการยกของหนัก เข็นของหนัก งดการออกกำลังกาย ใช้การประคบร้อน และอาจทานยาคลายกล้ามเนื้อร่วมด้วย เป็นต้น หากทานยาไปซัก 1 สัปดาห์ อาการยังไม่ดีขึ้น หรือมีอาการอื่นๆ ร่วม เช่น ไอ เหนื่อย หายใจเร็ว หายใจลำบาก มีไข้ แนะนำควรกลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อไปค่ะ