ถามแพทย์

 • ตรวจเลือด อยากทราบว่าผลเป็นอย่างไร

 • การอ่านค่าเจาะเลือด WBC 6.0 k/uL RBC 4.46 M/uL Hb 12.8g HCT 39.2% PLT 262 K/ul MCV 87.9 fl MCH 28.7 pg MCHC 32.7 pg RDW 12.8 % %NEU 54.3% %LYM 35.1% %MON 6.7% %EO 3.2% %BASO 0.7%

   สวัสดีคะคุณ เจ็บแร้วจำเขาว่าคน เจ็บแร้วทนเขาว่าฟาย

  การดูเรื่องของความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด แบ่งเป็น การดูเม็ดเลือดแด เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดค่ะ

   ค่านี้คือค่าของเม็ดเลือดแดง ในกรณีของคุณอยู่ในเกณฑ์ปรกติค่ะ

  RBC 4.46 M/uL Hb 12.8g HCT 39.2%

   MCV 87.9 fl MCH 28.7 pg MCHC 32.7 pg RDW 12.8 %

  ค่านี้เป็นค่าของเม็ดเลือดขาว ในกรณีของคุณอยู๋ในเกณฑ์ปรกติค่ะ

  WBC 6.0 k/uLNEU 54.3% %LYM 35.1% %MON 6.7% %EO 3.2% %BASO 0.7%

  ค่านี้เป็นค่าของเกล็ดเลือด ในกรณีของคุณอยู่ในเกณฑ์ปรกติค่ะ

  PLT 262 K/ul

  ผลเลือดปรกติค่ะ 

  อย่างที่เรียนไปว่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดบ่งบอกว่าถึง เรื่องของภาวะของเม็ดเลือดแดง ขาว และเกล็ดเลือด ถ้ามีความผิดปรกติ อย่างใดอย่างหนึ่งของระบบ โลหิตสามารถตรวจได้ค่ะ 

  เช่น ภาวะโลหิตจาง ไม่ว่าจะเกิดจากการขาดธาตุเหล็ก ธาลัสซีเมีย 

  ปัญหาเรื่องของจำนวนเม็ดเลือดขาว มากหรือ น้อยเกินไป 

  ปัญหาหาเกล็ดเลือดที่มากเกินไป หรือ น้อยเกินไปก็เป็นปัญหาได้ค่ะ