ถามแพทย์

  • อีสุกอีใส

  • ลูกสาว 7 ขวบไปเล่นกับเพื่อนที่พึ่งขึ้นตุ่มอีสุกอีใสค่ะ โอกาสจะเป็นมีไหมค่ะ และตอนนี้ดิฉันตั้งครรภ์ได้ 27 สัปดาห์เคยเป็นอีสุกอีใสมาแล้ว ถ้าลูกสาวติดเพื่อนมา ใช้เวลากี่วันถึงจะรู้ว่าติดค่ะ และดิฉันมีโอกาสจะติดไหม และถ้าติดลูกในท้องจะมีอันตรายไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ วุ้นเส้น กะ ยี่หวา,

                  การติดโรคอีสุกอีใสนั้น เกิดจากการสัมผัสกับเชื้อไวรัสโดยตรงจากตุ่มหรือแผลของผู้ที่กำลังเป็นโรคอยู่ หรือสัมผัสผ่านสิ่งของต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดตัว ที่นอน จามชามแก้วน้ำ เป็นต้น หรือได้รับเชื้อจากการหายใจเอาเชื้อที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศ ที่มาจากการไอ หรือจามของผู้ที่มีเชื้อ 

                 ดังนั้นหากลูกสาวไม่เคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน โอกาสที่จะติดเชื้อจากเพื่อนและเป็นโรคจึงมีได้ค่ะ ซึ่งจะเริ่มแสดงอาการหลังติดเชื้อมาได้ตั้งแต่ 10 ถึง 21 วัน

                 สำหรับคุณแม่ หากเคยเป็นอีสุกอีใสมาแล้ว โอกาสที่จะเป็นอีกนั้นน้อยอย่างยิ่งค่ะ แต่หากติดเชื้อและเป็นโรคขึ้นมา ในขณะที่ตั้งครรภ์ได้ 27 สัปดาห์แล้ว จะไม่ส่งผลต่อความพิาการของทารกแต่อย่างใด แต่คุณแม่ที่เป็นอีสุกอีใส อาจเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเชื้อไวรัสโรคอีสุกอีใสนี้ได้ เช่น การเกิดปอดอักเสบ สมองอักเสบ ตับอักเสบ เป็นต้น ดังนั้นแนะนำให้พยายามสังเกตอาการดูค่ะ หากมีอาการไข้ หรือพบมีตุ่มน้ำใสขึ้นที่ผิวหนัง แม้เพียงตุ่มเดียว ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ