ถามแพทย์

 • อาการ แน่น หรือ อื้อหู

 •  Plar Chomjan
  สมาชิก
  อาการเหมือน จะอื้อ หรือ แน่น หู คล้าวกล้ามเนื้อคอตึงเกร็ง เรียกไม่ถูกค่ะ แต่ได้ยินปกติ เวลานั้งงรถเหมือน อาการหูเหมือนนั้งรถขึ้นเขาค่ะ เป็นเพราะอะไรค่ะ (เกี่ยวกับยืดคอบ่อยไม กล้ามเนื้อใต้หู)
  Plar Chomjan  พญ.นรมน
  แพทย์

  https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD