ถามแพทย์

 • อาการเจ็บหน้าอกขวาและซ้าย เจ็บเหมือนมีของแหลมทิ่ม เป็นๆหายๆ เกิดจากอะไร

 •  Daorung666
  สมาชิก

  เริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกได้สามวันแล้วคะ

  เจ็บหน้าอกซ้ายเหมือนถูกของแหลมทิ่มที่อก

  เจ็บจนหายใจไม่ออก หายใจลึกก็ไม่ได้มันจะเจ็บแปลบๆๆลึก

  เป็นๆหายๆคะ เกิดจากสาเหตุอะไรคะ ไปหาหมอ หมอบอกว่ากล้ามเนื้ออักเสบ ได้ยาคลายกล้ามเนื้อมาและยากระเพาะ  จะเป็นโรคอะไรคะ

  Daorung666  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Daorung666

  อาการเจ็บหน้าอกซ้าย เหมือนถูกของแหลมทิ่มดังกล่าวมานั้น สาเหตุที่อาจจะพบได้เช่น กล้ามเนื้อหรือกระดูกอ่อนที่อกอักเสบ มักจะสัมพันธ์กับท่าทาง มีจุดกดเจ็บที่ชัดเจน หรือการมีปลายเส้นประสาทที่อกอักเสบ มักเป็นปวดแบบจี๊ดๆ เหมือนมีของแหลมทิ่มแทงได้ เป็นๆหายๆ หรือเจ็บจากเยื่อหุ้มปอดอักเสบ มักสัมพันธ์กับการหายใจเข้าออก อาจเจ็บแปล๊บๆอยู่ลึกๆได้เช่นกัน

  สาเหตุที่พบได้บ่อยคือเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบค่ะ แนะนำการรับประทานยาให้ครบตามที่แพทย์สั่งมาก่อน และสังเกตอาการ ร่วมกับการงดยกของหนัก ฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่อกและแขนส่วนบนร่วมด้วย

  หากอาการยังไม่ดีขึ้นหลังใช้ยาที่แพทย์สั่ง ยังเจ็บปวดมาก หรือปวดแบบเหมือนมีของหนักมาทับอยู่ ปวดเมื่อต้องออกแรง ใจสั่น หายใจหอบเหนื่อยร่วมด้วย อาจมีสาเหตุเกี่ยวกับความผิดปกติของปอดหรือหัวใจซึ่งอาจจะอันตรายได้ ให้รีบไปพบแพทย์ค่ะ