ถามแพทย์

 • อาการวู[ในโรคลมชักเกิดจากอะไร ทุกครั้ง​ที่มีอาการจะได้ยินเสียงแว่วและมือชา แต่ไม่มีอาการชัก

 •  Karnjana Aof
  สมาชิก
  ดิฉันขอสอบถาม​ว่าอาการวูปในโรคลมชักเกิดจากสาเหตุใดคะ.. ทุกครั้ง​ที่มีอาการจะได้ยินเสียงแว่วและมือชา..แต่ไม่มีอาการชักค่ะ..มีวิธีป้องกันและบรรเทาอาการไหมคะ..มีเพื่อนที่เป็นลมชักมีอาการแบบนี้หลายคนจะได้ไปบอกต่อพวกเขาค่ะ
  Karnjana Aof  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Karnjana Aof

  หากเป็นโรคลมชักอยู่เดิม อาการคล้ายจะวูบอาจเป็นอาการที่เกิดก่อนจะชักได้ ส่วนสาเหตุอื่นๆเช่นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะซีด น้ำตาลต่ำ หรือการเปลี่ยนท่าทางที่เร็วเกินไป

  แนะนำแจ้งแพทย์ที่ดูแลเรื่องลมชักเพื่อตรวจร่างกาย ตรวจระดับยากันชักในเลือดก่อนว่าได้ระดับหรือไม่ อาจจะต้องมีการปรับยาตามเหมาะสมเพื่อควบคุมอาการไว้ให้ได้