ถามแพทย์

 • อาการปอดรั่ว

 •  pim2527
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ รบกวนถามว่าน้องชายปอดรั่ว ต้องใส่สายสวน แต่ยังไม่ได้ผ่าตัดเนื่องจากไม่ใช่เคสเร่งด่วน ตอนนี้ถอดสายแล้วคุณหมอให้กลับมาพักและนัดดูปอดตามนัดอีกครั้ง สายที่เอาออกมาไม่ได้เย็บข้างในปอดมีแต่เย็บผิวหนังด้านนอก อากาศจะไม่เข้าปอดอีกหรอค่ะ อันนี้สงสัยค่ะ 

  สวัสดีค่ะ คุณผู้ใช้งาน,

                 ภาวะปอดรั่ว (Pneumothorax) แบ่งออกเป็น

                 1. Spontaneous pneumothorax คือการเกิดภาวะปอดรั่วที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีการกระทบกระเทือนจากภายนอกต่อทรวงอก ซึ่งยังแบ่งออกได้เป็น

                   - Primary spontaneous pneumothorax คือการเกิดภาวะปอดรั่วที่เกิดขึ้นเองในผู้ที่แข็งแรงดีมาก่อน ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ

                   - Secondary spontaneous pneumothorax  คือการเกิดภาวะปอดรั่วที่เกิดขึ้นเองในผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น วัณโรค ถุงลมโป่งพอง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง มะเร็ง เป็นต้น

                  2. Traumatic pneumothorax คือการเกิดภาวะปอดรั่วเกิดขึ้นจากมีการกระทบกระเทือนจากภายนอกผ่านจากนอกทรวงอก เช่น จากอุบัติเหตุโดนแทง การทำหัตถการทางการแพทย์ เช่น การเจาะน้ำในช่องปอด เป็นต้น

                   สำหรับการรักษาภาวะปอดรั่วนั้น ก็จะขึ้นอยู่กับสาเหตุที่เป็น อย่างไรก็ตาม การรักษาในเบื้องต้นไม่ว่าเกิดจากอะไรก็ตาม ก็คือต้องระบายเอาอากาศที่อยูในช่องเยื่อหุ้มปอดออก โดยการเจาะผนังทรวงอก แล้วนำสายที่ใช้ระบายอากาศเข้าไปในช่องเยื่อหุ้มปอด แล้วดูดเอาอากาศออกมา ซึ่งก็มีหลายเทคนิควิธี และเมื่อได้ดูดเอาอากาศออกจนหมดแล้ว ก็จะต้องถอดเอาสายออก และเย็บปิดผนังทรวงอกภายนอกค่ะ 

                    ทั้งนี้ อากาศที่รั่วออกมาอยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอดนั้น จะเกิดจากการที่ถุงลมของปอดมีการแตกทะลุ อากาศจากถุงลม ซึ่งมีปริมาณมากและมีความกดดันอากาศที่สูงกว่า ก็จะแทรกซึมเข้าสู่ช่องเยื่อหุ้มปอด จนทำให้ช่องเยื่อหุ้มปอดพองโตขึ้น กดเบียดเนื้อเยื่อปอดจนทำให้หายใจลำบาก มีอาการเหนื่อยหอบได้ 

                   ส่วนการที่เจาะผิวหนังและผนังทรวงอกเข้าไปสู่ช่องเยื่อหุ้มปอดเพื่อใส่สาย เมื่อดึงสายออกแล้ว อากาศอาจซึมเข้าไปได้บ้าง แต่ก็ในปริมาณที่น้อย เพราะความกดดันอากาศที่ไม่ได้สูงกว่า อีกทั้งก็ได้เย็บปิดผิวหนังแล้ว อากาศจากภายนอกก็ไม่ได้เข้าไปในปอดอีกเรื่อยๆ ไม่เหมือนกับการที่เมื่อถุงลมในปอดแตก อากาศจากภายนอกที่เราหายใจเข้าไป ก็จะเข้าสู่ช่องเยื่อหุ้มปอดตลอดเวลาค่ะ