ถามแพทย์

  • ต้องนอนโรงพยาบาลและให้น้ำเกลือ ออกโรงพยาบาลกี่วันจึงจะฉีดวัคซีนโควิดได้

  •  o.cha
    สมาชิก

    สวัสดีครับ พอดีผมต้องนอนโรงพยาบาลและต้องเติมนำ้เกลือถ้าจะฉีดวัคซีนโควิดผมจะต้องออกโรงพยาบาลกี่วันครับผมถึงจะฉีดวัคซีนโควิดได้ครับ 14 วัน ตรงเลยได้ไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ o.cha,

                         หากต้องนอนโรงพยาบาลเนื่องจากมีการเจ็บป่วยไม่สบาย เมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้ว และต้องการจะฉีดวัคซีนโควิด 19 ก็ควรให้ไม่มีอาการอะไรผิดปกติ ร่างกายรู้สึกแข็งแรงเป็นปกติดีเสียก่อน แล้วจึงค่อยไปรับการฉีดวัคซีนค่ะ ซึ่งอาจตอบไม่ได้ว่ากี่วัน เพราะหากเกิดจากการเจ็บป่วยไม่สบายเล็กน้อย เมื่อออกจากโรงพยาบาล และไม่มีอาการผิดปกติอะไร ก็สามารถไปรับการฉีดวัคซีนได้เลย แต่หากมีการเจ็บป่วยไม่สบายรุนแรง และเมื่อออกจากโรงพยาบาล ยังคงมีอาการต่างๆ มากอยู่ เช่น เหนื่อย อ่อนเพลีย เป็นต้น ก็ยังไม่ควรไปฉีดจนกว่าจะหายสนิทค่ะ