ถามแพทย์

  • ถ้าอยากหยุดฉีดยาคุม ถึงวันนัดก็ไม่ไปได้ใช่ไหม หรือควรทำอย่างไร

  • หนูอยากหยุดฉีดยาคุม ฉีดล่าสุด10ต.ค62มีอะไรกับแฟนปกติ แล้วกำหนดนัดอีกที10พ.ย62 เราต้องไปฉีดต่อมั้ยคะหรือว่าหยุดเลย เพราะอยากจะหยุดยาคุมแล้วอะคะ

    คุณ พนิดา ทองสุข

    ยาฉีดคุมกำเนิดชนิด 1 เดือน จะมีการผสมฮอร์โมนเอสโตรเจน เข้าไปด้วยจึงเป็นฮอร์ดโมนรวมเหมือนยากินคุมกำเนิด   หลังหยุดฉีดจะมี จะมี ปจด ออกมาได้  ถ้าการหยุดฉีดก็หยุดได้เลย แต่อาจทำให้ วงรอบของการตกไข่ผิดปกติไป ทำให้การมี ปจด ผิดไปได้   ถ้าอยากฉีดต่อก็ไปฉีดตามที่ แพทย์นัดได้ครับ หลังฉีดอาจ มี ปจด กระปิดกระปรอย และ ต่อไปจะไม่มี ปจด เลย

    กรุณาอ่านเพิ่มเติม เรื่อง ยาฉีดคุมกำเนิด ได้ที่นี่ครับ