ถามแพทย์

 • อยากทราบเกี่ยวกับยา lorazepam ใช้เกินขนาดจะเสียชีวิตไหม

 •  Kyu Time Top
  สมาชิก
  หากทานยานี้เกิดขนาดจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยมั้ยคะ

   สวัสดีคะคุณ Kyu Time Top

  ยา lorazepam หรือ  Benzodiazepine เป็นยาต้านเศร้าทีใช้ในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องความกัววลค่ะ ยาจะไปมีผลต่อสารสื่อประสาทในสมองค่ะ

  ก่อนใช้ยาต้องดูว่าไม่มีภาวะดังนี้ค่ะ

  • ต้อหิน

  • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
  • ประวัติแพ้ยา

  • โรคไต
  • โรคตับ
  • ชัก
  • มีประวัติดื่มสุรา ติดยาเสพติด

   ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ค่ะ

   ยาถ้ากินเกินขนาดจะกดการหายใจค่ะทำให้หยุดหายใจได้ค่ะ

   ถ้ากินยาเกิินขนาดแนะนำพบแพทย์ทันทีค่ะ