ถามแพทย์

  • การใช้นิ้วสอดใส่ช่องคลอด เรียกว่ามีเพศสัมพันธ์หรือยัง

  •  Nui Veeraphat
    สมาชิก

    สอดใส่นิ้วกับแฟนสาวถือว่าเป็นการมีเพศสัมพันธ์ุไหมครับ

    คุณ ไม่บอก

    คำว่าเพศสัมพันธ์  หมายถึงในมิติที่กว้างว่าคือการร่วมเพศทุกชนิด ที่อาจคนละเพศหรือ เพศเดียวกัน มีการทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสุขจากการร่วมเพศ เช่นการสอดใส่ในช่องคลอด หรือทางทวารหนักใน เพศเดียวกัน   การใช้นิ้ว (Fingering)  แม้ไม่ได้มีการใช้อวัยวะเพศชายสอดใส่แต่ก็มีความหมายในการทำให้เกิดความสุขทางเพศได้   จึงถืออยู่ในความหมายของเพศสัมพันธ์ด้วยครับ