ถามแพทย์

  • อาการเจ็บคอจากการติดเชื้อ HIV เป็นอย่างไร

  • อาการเจ็บคอHIVจะเป็นยังไงหรอคับพอดีเจ็บคอไม่หายขาดสักที

    สวัสดีค่ะ คุณใจเย็นเย็น

    อาการเจ็บคอสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การใช้เสียงมาก การระคายเคืองจากอาหาร คอแห้ง การติดเชื้อแบคทีเรีย ติดเชื้อไวรัสแบบหวัด การติดเชื้อรา เป็นต้น

    ซึ่งการเจ็บคอ จะไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเอชไอวีโดยตรงนะคะ 

    หากมีอาการเจ็บคอเรื้อรัง แนะนำไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการนะคะ