ถามแพทย์

  • อยากรู้ครับ

  •  กะ' ลาา
    สมาชิก
    รอบ28วัน แล้วปจด.มาวันที่20 ระยะการตกไข่ประมาณ14 ก็จะอยู่ในช่วงวันที่3-6 ไม่ใช่หรอครับ ถ้ามีอะไรกันอยู่ในช่วงวันที่10คือโอกาสปลอดภัยไม่ใช่หรอครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ กะ' ลาา,

                          หากประจำเดือนมา 20 ก.ย. และมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ 28 วัน ประจำเดือนในรอบต่อไป ก็จะมาในวันที่ 18 ต.ค. ดังนั้น ระยะปลอดภัยแบบหน้า 7 คือ 11-17 ต.ค.ค่ะ ดังนั้น วันที่ 10 ต.ค. จึงไม่ใช่ระยะปลอดภัย