ถามแพทย์

 • อยากมีบุตร ควรมีเพศสัมพันธ์ในช่วงใด

 •  Tarawadee Plangpreecha
  สมาชิก
  ดิฉันมี ปจด เดือน เม.ย วันที่ 23 พ.ค วันที่26 มิ.ย วันที่ 20 และมี เพศสัมพัน วันที่ 29-30 หลั่งใน อยากทราบว่ามีโอกาสตั้งครรภ์ไหมคะ ไม่ทราบวันไข่ตกที่แน่นอน ขอบคุณคะ
  Tarawadee Plangpreecha  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Tarawadee Plangpreecha

  การตั้งครรภ์เกิดจากการผสมของไข่และอสุจิ ซึ่งจะมีโอกาสเกิดสูงสุดในช่วงไข่ตก

  โดยปกติไข่จะตกประมาณวันที่ 14 ของรอบเดือน โดยวันเริ่มของรอบเดือนเริ่มนับจากวันที่มีประจำเดือนวันแรก ในคนที่มีรอบเดือนสม่ำเสมอ การนับไข่ตกจะทำได้ง่ายค่ะ

  ในกรณีดังกล่าวมา หากมีประจำเดือน 26 มิย และมามีเพศสัมพันธ์ 29-30 มิย ก็ยังมีโอกาสตั้งครรภ์น้อย

  หากไม่แน่ใจว่าไข่จะตกช่วงใด อาจลองซื้อชุดทดสอบการตกไข่ โดยชุดนี้จะวัดปริมาณฮอร์โมนที่จะสูงมากก่อนไข่ตกได้ ทำให้ทราบวันไข่ตกได้แน่นอนขึ้นค่ะ