ถามแพทย์

 • ตอนนี้ผอมมาก สัมผัสไปที่กระดูกสันหลัง พบเป็นปุ่มๆนูนๆ เป็นปกติไหม

 • คือตอนนี้ผมผอมมาก เวลาสัมผัสไปที่กระดูกสันหลังมันเป็นปุ่มๆนูนๆ คืออยากรู้ว่า ถ้าปกติสัมผัสแล้วมันจะราบเรียบหรือแบบที่ผมเป็นครับ ขอบคุณครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ ชายแท้ ลุยแมน,

                 กระดูกสันหลังของคนเราอยู่ทางด้านหลังตรงกลางของลำตัว โดยทอดเป็นแนวยาวตั้งแต่กพโหลกศีรษะจนถึงก้นกบ โครงสร้างของกระดูกสันหลังจะประกอบเป็นชิ้นๆ มาต่อกันเป็นแนวยาว ซึ่งทางกายวิภาคจะแบ่งกระดูกสันหลังออกเป็นส่วนๆ คือ

                  1. กระดูกสันหลังส่วนคอ มี 7 ชิ้น

                  2. กระดูกสันหลังส่วนอกมี 12 ชิ้น

                  3. กระดูกสันหลังส่วนเอวมี 5 ชิ้น

                  4. กระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ มี 1 ชิ้นใหญ่ (เกิดจากการรวมกันของ 5 ชิ้น)

                  5. กระดูกสันหลังส่วนก้นกบ มี 1 ชิ้นเล็ก (เกิดจากการรวมกันของ 4 ชิ้น)

                  แต่ละชิ้นของกระดูกสันหลังจะประกอบไปด้วยแกนกลาง (vertebral body) แขนงของกระดูกที่ยื่นออกมา และช่องเปิดต่างๆ 

                  สำหรับแขนงของกระดูกที่ยื่นออกมา ได้แก่

                  1. spinous process เป็นส่วนที่ยื่นออกมาทางด้านหลังและชี้ลงด้านล่าง แขนงส่วนนี้เองที่เราสามารถคลำได้ โดยเฉพาะเวลาที่ก้มงอตัวไปข้างหน้า และจะคลำได้ง่ายในคนผอม แขนงส่วนนี้เป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อและเอ็นต่างๆ

                 2. transverse process เป็นส่วนที่ยื่นออกมาทางด้านข้าง เยื้องไปทางด้านหลัง สามารถคลำได้เมื่ออยู่ในบางท่า ซึ่งแต่ละตำแหน่งจะใช้ท่าในการคลำหาไม่เหมือนกัน

                 3. superior and inferior articular process เป็นส่วนที่ยื่นออกมาทางด้านบนและด้านล่างเพื่อมาต่อกันของกระดูกแต่ละชิ้น 

                 ดังนั้นปุ่มกระดูกสันหลังที่คุณ ชายแท้ ลุยแมน คลำได้ จึงน่าจะเป็น spinous process ค่ะ