ถามแพทย์

  • อยากทราบอาการใข้หวัดใหญ่ค่ะ

  • คือดิฉันเริ่ทป่วยตั้งแต่วันอาทิตย์27ค่ะจากนั่นก้อมีใข้สูงมาตลอดพอทานพาราลดใข้ไปหมดไปเกิน20เม็ดแร้วค่ะกอยังไม่หายมีอาการเจบคอกลืนะไรไม่ลงทานอะไรไปก้ออ้วกมาหมดมีอาการเบื่ออาหารทุกชนิดและดิฉันไม่สามารถกินข้าวได้เรยตั้งแต่แรก

    สวัสดีค่ะ

    โดยเบื้องต้นอาการของไข้หวัดใหญ่อาจจะมีลักษณะคล้ายกับไข้หวัดธรรมดา อย่างไรก็ตาม ไข้หวัดใหญ่มักจะทำให้มีไข้สูงมากกว่า บางคนอาจจะไข้สูงถึง 40องศาเซลเซียส นอกจากนั้น อาจจะมีอาการปวดเมื่อยตามตัว ไอ เจ็บคอ มีน้ำมมูก คลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยค่ะ

    หากมีไข้นานหลายวันแนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลค่ะ การตรวจไข้หวัดใหญ่นอกจากคุณหมอจะสอบถามอาการต่่างๆร่วมกับการตรวจร่างกายแล้ว อาจจะต้องตรวจน้ำมูกเพื่อหาการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วยค่ะ 

    การดูแลรักษาส่วนใหญ่คล้ายคลึงกันคือรับประทานยาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาแก้ไอ ยาลดน้ำมูก การให้น้ำให้เพียงพอ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่เป็นไข้หวัดใหญ่อาจจะมีการให้ยาต้านไวรัสโดยเฉพาะร่วมด้วยค่ะ และหากมีลักษณะของไข้สูง หรืออาการขาดน้ำ หรือมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ อาจจำเป็นต้องดูแลรักษาในโรงพยาบาลค่ะ