ถามแพทย์

 • เป็นคนเลือดจาง เหนื่อยง่าย ปากซีด ตัวเหลือง หายใจไม่สะดวก ต้องทำอย่างไร

 •  นิค สิพอ.
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ คือหนูเป็นคนเลือดจาง เหนื่อยง่าย ปากซีดตัวเหลือง หายใจเข้าออกไม่ค่อยถนัด อยากทราบว่า ต้องทำยังไงค่ะถึงจะหาย

  สวัสดีค่ะ คุณ นิค สิพอ,

                    หากเคยได้รับการตรวจแล้วว่ามีภาวะโลหิตจาง ก็ควรได้รับการตรวจเพิ่มเติมว่ามีภาวะโลหิตจางในระดับรุนแรงเพียงใด และเกิดจากสาเหตุใด จะได้รับการรักษาให้ตรงกับโรคค่ะ ซึ่งสาเหตุมีมากมาย ได้แก่ 

                   1. การเสียเลือดเรื้อรัง เช่น ประจำเดือนมามาก มีเลือดประจำเดือนกะปริดกะปรอย เป็นริดสีดวงทวารและมีถ่ายอุจจาระเป็นเลือดเป็นบ่อยๆ 

                    2. การขาดสารอาหารจากการทานไม่เพียงพอ เช่น ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก วิตามินบี 12 โปรตีน

                    3. ตั้งครรภ์ เนื่องจากต้องใช้เลือดมากขึ้นในการส่งไปเลี้ยงทารกในครรภ์

                    4. เป็นโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น ติดเชื้อ HIV วัณโรค โรคไตเรื้อรัง โรคภูมิแพ้ตนเองชนิดต่างๆ โรคมะเร็งต่างๆ เป็นต้น

                    5. โรคที่เม็ดเลือดแดงอายุสั้นกว่าปกติ เช่น โรคธาลัสซีเมีย โรคพร่องเอนไซม์ G-6-PD การทำลายเม็ดเลือดแดงที่เป็นผลมาจากการติดเชื้อ ภาวะม้ามโต การแพ้ยาบางชนิด เป็นต้น

                     6. โรคของไขกระดูก เช่น ไขกระดูกฝ่อ มะเร็งในไขกระดูก หรือการติดเชื้อในไขกระดูก เนื่องจากไขกระดูกมีหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดแดง เกร็ดเลือด และเม็ดเลือดขาว เมื่อไขกระดูกไม่สามารถสร้างเซลล์เม็ดเลือดได้ จึงทำให้ปริมาณเม็ดเลือดแดงในเลือดลดน้อยลง

                      แต่หากยังไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะโลหิตจางหรือไม่ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยก่อนค่ะ เพราะอาการเหนื่อยง่าย ปากซีด ตัวเหลือง หายใจไม่สะดวก อาจไม่ได้มีสาเหตุจากภาวะโลหิตจางเท่านั้น เช่น อาจเกิดจากมีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ โรคหัวใจ หอบหืด เป็นต้น